Om oss

Speditören i Malmö vänder sig till företag som vill ha personlig service och bättre kvalitet vid sina transporter, utan att det kostar mer.

Vi ombesörjer våra kunders hela transportbehov, oavsett om det gäller snabba budtransporter inom närområdet, eller traditionella fjärrtransporter inom Sverige eller EU och Norge.

Speditören i Malmö verkar som en ”spindel i nätet” när det gäller transporter.

På Speditören i Malmö AB utför vi alla uppdrag i enlighet med NSAB2000 samt CMR-villkoren. NSAB2000 gäller med undantag för tidslöfte i §6 andra stycket och §20 B samt med undantag för försäkringsplikt i §27 C.3.

Ladda ner NSAB2000

Historik

Jag heter Mattias Theander och startade Speditören i Malmö, på hösten år 2000.

Fram tills dess hade jag jobbat som lagerchef i 5 år på ett producerande företag i Malmö.
Där var jag ytterst ansvarig för alla transporter och upptäckte ganska omgående att det var omständigt nästan varje gång man skulle boka transporter.
Det var hela tiden val mellan olika leverantörer som man skulle kontakta, beroende till exempel på om godset skulle skickas inrikes eller utrikes. Valet av transportör berodde dessutom på vart i Sverige eller till vilket land som godset skulle levereras.

När transporterna skulle bokas med de stora speditörerna, fick man på ett opersonligt sätt knappa in sitt kundnummer och därefter boka transporten med en röstmaskin. Inte för sällan registrerades inte boknigen.

I mitt jobb som lagerchef hände det dessutom ofta att en produkt var sent tillverkad och därför behövdes köras med budbil. I detta skedet, stod valet till vilken budfirma man skulle anlita. Detta beroende på hur tungt och skrymmande godset var, och om det behövdes liftbil.

Efter att ha pratat med ett flertal kunder om transporter, förstod jag att det var många med mig som önskade sig en transportör, som hade personligt service och kunde åta sig alla slags transporter.

Utifrån mina erfarenheter och alla kontakter som jag skapade, valde jag att starta Speditören i Malmö.

Finans och Policies

GDPR och integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter inom Speditören i Malmö AB och dess verksamhet följer nu GDPR. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga.

Vilka uppgifter som GDPR avser
Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Hur länge vi sparar uppgifterna
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, ändra eller radera den sparade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig
Speditören i Malmö AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller vill bli struken, inom Speditören i Malmö AB, är du välkommen att kontakta oss på tel. 040-93 93 99 eller skicka en e-post till info@speditoren.se

Miljöpolicy

Vi ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens överenskomna krav/önskemål, och Speditören i Malmös egna resurser och förutsättningar arbeta för…

 • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
 • Att ständigt försöka förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 • Att konstant arbeta med vår arbetsmiljö
 • Att förebygga föroreningar
 • Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kunders krav
 • Att ständigt beakta farligt gods frågorna
Kvalitetspolicy

Kvalitet är att uppfylla kundens krav och förväntningar.

Vår ambition är att hos våra kunder skapa förtroende för vår förmåga och vår vilja att motsvara ställda krav och förväntningar.

Kvaliteten i all vår verksamhet skall vara sådan att man som kund ses oss som förstahandsvalet av transportör.

Våra kvalitetsambitioner skall också vara kostnadseffektiva.

Detta åstadkoms genom att:

 • Ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer.
 • Ha motiverad personal, bra utrustning och utföra arbetet rätt från början och i rätt tid.
 • Utföra transportuppdrag på överenskommen kvalitetsnivå
 • Utöver kundkraven också beakta de krav som samhället ställer i form av lagar och
  regelsystem
Trafiksäkerhetspolicy

Vi på Speditören i Malmö AB tar trafiksäkerhet på mycket stort allvar. Varje medarbetare ska ha sådan attityd till medtrafikanter att vi blir betraktade som föredömen i trafiken

Detta innebär bland annat att anställda inom företaget skall

 • Respektera och följa hastighetsbegränsningar och de lagar och bestämmelser som finns på vägen.
 • Hålla avstånd till framförvarande
 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Respektera och följa kör- och vilotider.
 • Respektera och följa viktbestämmelserna.
 • Vara sprit- och drogfria, och undviker att köra då vi är trötta.
 • Vi hålla fordonet i trafiksäkert skick.
 • Visa hänsyn till medtrafikanter
Finans
 • Innehar F-skatt.
 • Bankgiro: 5568-3296
 • Organisationsnummer: 556687-1611
 • Swiftaddress: SWEDSESS
 • IBAN: SE54 8000 0821 4992 3389 2521
 • SWEDBANK
 • VAT-NO: SE 556687161101

Kontakta oss